Frankenbot print PLA

Jos is aan het experimenteren met de frankenbot, en heeft een heated bed gemaakt, zie de plaatjes voor meer info:


Hier zie je ook de eerste printjes, ik ben benieuwd wie die hanger draagt nu 🙂

Published by

Ruben

Ruben is a tinkerer who since october 2009 helped on the RepRap project. He houses the first RepRap Museum, and with IkMaak he organised the first worldwide RepRap buildcourses. Over the years he has worked on many FOSS and OSHW projects.

Leave a Reply